وبلاگ دکتر رضا جهانمردی

به نام او كه زينت زبان ها و يادگار جان ها نام او

زمان بندی اصلاح شده ی ارائه ی سمینارهای شیمی فیزیک پیشرفته ی پلیمرها

آخرین برنامه ی زمان بندی ارائه ی سمینارهای درس شیمی فیزیک پیشرفته ی پلیمرها از طریق پیوند ذیل قابل دریافت می باشد:

http://uplod.ir/5fjqqfod57c3/APP.pdf.htm


+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم آذر 1393ساعت 12:11  توسط دکتر رضا جهانمردی  | 

مقالات مربوط به فصل سوم درس شیمی فیزیک پیشرفته ی پلیمرها

فایل های مقالات مربوط به فصل سوم شیمی فیزیک پیشرفته ی پلیمرها از طریق پیوند ذیل قابل دریافت می باشند:

http://uplod.ir/3fig2n000cts/A._A._Lefebvre_1.pdf.htm
http://uplod.ir/uo2kqg4bd4bo/Masami_Okamoto.pdf.htm

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم آذر 1393ساعت 23:9  توسط دکتر رضا جهانمردی  | 

زمان بندی ارائه ی سمینارهای شیمی فیزیک پیشرفته ی پلیمرها

برنامه ی زمان بندی ارائه ی سمینارهای درس شیمی فیزیک پیشرفته ی پلیمرها از طریق پیوند ذیل قابل دریافت می باشد:

http://uplod.ir/u1gyep31etkz/p.s..pdf.htm

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم آذر 1393ساعت 13:26  توسط دکتر رضا جهانمردی  | 

فایل مقاله ی مربوط به فصل دوم درس شیمی فیزیک پیشرفته ی پلیمرها

دانشجویان عزیز می توانند فایل مقاله ی مربوط به فصل دوم (مدل محلول منظم تراکم پذیر) را  از طریق پیوند ذیل دریافت نمایند:

http://uplod.ir/swsghzke5p7o/mayes.pdf.htm

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393ساعت 13:31  توسط دکتر رضا جهانمردی  | 

ساعت شروع آزمون میان ترم شیمی فیزیک پلیمرها

آزمون میان ترم شیمی فیزیک پلیمرها فردا چهارشنبه رأس ساعت یازده برگزار می گردد. این آزمون از فصل های اول و دوم جزوه به جز بخش مربوط به "مدل های نظری پیش بینی اندازه ی زنجیره" گرفته می شود.
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393ساعت 13:22  توسط دکتر رضا جهانمردی  | 

اسلایدهای جزوه ی شیمی فیزیک پیشرفته

دانشجویانی که در نیمسال جاری با این جانب درس شیمی فیزیک پیشرفته دارند، می توانند از طریق پیوند ذیل اسلایدهایی از فصل دوم را که در جزوه ی تکثیر شده گنجانده نشده، دانلود نمایند:

http://uplod.ir/tqko3f1xy7b0/APP.pdf.htm


+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم آبان 1393ساعت 22:30  توسط دکتر رضا جهانمردی  | 

نمونه سوال های آزمون میان ترم شیمی فیزیک پلیمر

دانشجویان گرامی می توانند از طریق پیوند ذیل یک نمونه از سوالات میان ترم درس شیمی فیزیک پلیمر را دانلود نمایند:

http://uplod.ir/qqi7ma71xlxo/mid.doc.htm

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم آبان 1393ساعت 22:24  توسط دکتر رضا جهانمردی  | 

فایل نهایی عناوین مقالات پیشنهادی برای سمینار درس شیمی فیزیک پیشرفته ی پلیمرها

فایل نهایی عناوین پیشنهادی سمینارهای درس شیمی فیزیک پیشرفته ی پلیمرها از طریق پیوند ذیل قابل دریافت می باشد:

http://uplod.ir/zirldj7u7no1/case_study.doc.htm

لازم به ذکر است دانشجویانی که تا کنون عنوان سمینار خود را مشخص نموده اند نیز می توانند از میان عناوینی که در فایل نهایی اضافه شده اند، موضوع جدیدی برای سمینار خود پیشنهاد دهند.

+ نوشته شده در  شنبه سوم آبان 1393ساعت 21:27  توسط دکتر رضا جهانمردی  | 

عنوان مقالات پیشنهادی برای سمینار درس شیمی فیزیک پیشرفته ی پلیمرها (مجله ی ماکرومولکول ها)

فایل عنوان مقالات پیشنهادی برای سمینار درس شیمی فیزیک پیشرفته ی پلیمرها (از مجله ی ماکرومولکول ها) از طریق پیوند ذیل قابل دریافت می باشد:

http://uplod.ir/mihm5owo7q0d/case_study.doc.htm

+ نوشته شده در  جمعه دوم آبان 1393ساعت 14:49  توسط دکتر رضا جهانمردی  | 

گروه بندی، برنامه ی برگزاری و دستور کار آزمایشگاه های شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون و شیمی فیزیک پلیمر

دانشجویانی که در نیمسال جاری واحد آزمایشگاه شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون یا شیمی فیزیک پلیمرها را اخذ کرده اند، می توانند فایل های گروه بندی و برنامه ی برگزاری و نیز فایل دستور کار آزمایشگاه های مذکور را از طریق پیوندهای ذیل دانلود نمایند:

 - فایل های گروه بندی و برنامه ی برگزاری (براساس کد مشخصه):

http://uplod.ir/h6gp6nhnuduq/931.rar.htm

- دستور کار آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمرها و فایل اطلاعات مورد نیاز برای محاسبات آزمایش ریومتری:

http://uplod.ir/mwqccyfq250z/polymers_phyical_chemistry_lab_manual.pdf.htm
http://uplod.ir/gn0l1tfgts7y/rheometry_complementary.pdf.htm

- دستور کار آزمایشگاه شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون:

http://uplod.ir/06y376w4i3cr/MANUAL.pdf.htm

دانشجویان می بایست پیش از حضور در آزمایشگاه، مقررات حضور در آزمایشگاه و نیز دستور کار جلسه ی اول را از فایل دستور کار آزمایشگاه مطالعه نمایند.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم مهر 1393ساعت 14:30  توسط دکتر رضا جهانمردی  | 

مطالب قدیمی‌تر